Co oferujemy?
MGM Brokers oferuje kompleksową obsługę Klientów w pełnym zakresie ubezpieczeń. Zajmujemy się ubezpieczeniem majątku przedsiębiorstwa, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, flotami, ubezpieczeniami finansowymi oraz ubezpieczeniami osobowymi (na życie, zdrowotne, NNW).

Dzięki współpracy z MGM Brokers Klient zyskuje lub odzyskuje czas, pieniądze i zasoby, tak przecież potrzebne do prowadzenia podstawowej działalności przedsiębiorstwa. MGM Brokers działając w imieniu i na rzecz Klienta prowadzi wszystkie sprawy ubezpieczeniowe w tym m.in. audyt funkcjonujących programów ubezpieczeniowych, negocjowanie warunków polis ubezpieczeniowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, pomoc we wdrażaniu zaakceptowanych programów.

Jesteśmy gotowi wspierać naszych Klientów w kwestiach związanych z obsługą ubezpieczeń, w szczególności w przypadku zaistnienia szkody i konieczności sprawnego pozyskania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego należnego świadczenia czy odszkodowania.