Etapy współpracy
Etap 1 - podpisujemy z Klientem umowę lub Pełnomocnictwo, na podstawie którego możemy jako MGM Brokers działać w imieniu i na rzecz Klienta w kwestiach ubezpieczeniowych.


Etap 2 – ustalamy z Klientem priorytety i harmonogram prac związanych z programami i polisami ubezpieczeniowymi


Etap 3 – przeprowadzamy darmowy audyt istniejących polis i programów ubezpieczeniowych oraz proponujemy konkretne rozwiązania, modyfikacje i usprawnienia


Etap 4 – po uzyskaniu akceptacji Klienta przeprowadzamy badanie rynku poprzez zapytania brokerskie do Towarzystw Ubezpieczeniowych i z wybranymi Zakładami Ubezpieczeń negocjujemy najbardziej optymalny program ubezpieczeniowy.


Etap 5 – MGM Brokers czynnie uczestniczy we wdrażaniu programu ubezpieczeniowego pomagając Klientowi tak, by wdrożenie to było najszybsze i z jak najmniejszym wpływem na codzienną podstawową działalność przedsiębiorstwa.