Linki


Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl


Polska Izba Ubezpieczeń - www.piu.org.pl


Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych - www.pbuk.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - www.ufg.pl


Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - www.polbrokers.pl


Polska Izba Brokerów - www.pibuir.org.pl