Informacje prawne


  • Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.
  • Nr KRS: 0387480000
  • Nr NIP: 1182067995
  • Nr REGON: 142952265
  • Nr zezwolenia KNF na wykonywanie działalności brokerskiej: 1726/11
  • Nr wpisu do rejestru Brokerów 00001605/U
  • Informacja o brokerze, RODO